Indhold

Dette afsnit beskriver administrationsselskabets opgaver i sambeskatningen.

Afsnittet handler om

  • hvilket selskab skal være administrationsselskab? (C.D.3.1.5.1)
  • hvilken opgave har administrationsselskabet? (C.D.3.1.5.2)
  • fordeling og betaling af indkomstskat og a conto skat (C.D.3.1.5.3)
  • godtgørelse for underskud (C.D.3.1.5.4)
  • hæftelse i sambeskatning (C.D.3.1.5.5).