Dato for udgivelse
07 Dec 2012 12:07
SKM-nummer
SKM2012.722.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
12-0201519
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand
Emneord
Opkrævning, inddrivelse, henstand, restskat, forfaldne skatter fra tidligere indkomstår, betalingsevne, forskudsregistrering
Resumé

Denne meddelelse ophæver SKM2006.155.SKAT.

Reference(r)

Kildeskattelovens §§ 61, stk. 3 og 73 D

Henvisning

Den Juridiske Vejledning G.A.3.1.3.2.

Redaktionelle noter

Denne SKM erstatter SKM2006.155.SKAT

Som følge af udsendelse af SKM2012.617.SKAT, der ophæver SKM2007.660.SKAT om henstand med indregnede restskatter, ophæves SKM2006.155.SKAT.

Der vil herefter kun være mulighed for i ganske særlige tilfælde at bevilge henstand med indregnede restskatter efter reglerne i kildeskattelovens § 73 D, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor. Bestemmelsen administreres restriktivt.

Der vil herefter ikke kunne bevilges henstand med hjemmel i SKM.2006.155.SKAT.

Tidligere SKM

Denne SKM erstatter SKM2006.155.SKAT.