Indhold

Dette afsnit handler om betaling af B-skat og foreløbige AM-bidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Definition

  • B-skat

  • Foreløbige AM-bidrag

  • Indeholdelse eller skattebillet

  • Forfalds- og betalingstidspunkt

Definition

B-skat er foreløbige beløb, som betales i henhold til skattebilletten af B-indkomst. 

B-indkomst er skattepligtig indkomst, hvori der hverken skal indeholdes A-skat, udbytteskat eller royaltyskat efter KSL

Foreløbige AM-bidrag er AM-bidrag, som betales i henhold til skattebilletten.

Se KSL § 41, stk. 2.

B-skat

Hvis det må forventes, at den skattepligtige skal betale skat af B-indkomst, men ikke af A-indkomst, opkræves B-skatten ved skattebillet. 

B-skat beregnes af den forventede B-indkomst nedsat med de fradrag, der må forventes at ville tilkomme den skattepligtige ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende indkomstår. 

Se KSL § 50, stk. 1.

Skatteministeren kan fastsætte regler om beregning af B-skat. Se KSL § 50, stk. 2.

Foreløbige AM-bidrag

Skatteforvaltningen opgør grundlaget for AM-bidraget og AM-bidragets størrelse for personer med

Se KSL § 49 B, stk. 2.

Skatteforvaltningen opgør også grundlaget for AM-bidraget og beregner AM-bidragets størrelse for sommerbolig, lystbåd, helårsbolig, vederlag i form af aktier, tegningsretter til aktier eller køberetter til aktier efter KSL § 49 A, stk. 2, nr. 1-6, og bil efter KSL § 49 A, stk. 2, nr. 6, på grundlag af de oplysninger, der er lagt til grund ved skatteansættelsen. Se KSL § 49 B, stk. 2.

Det foreløbige AM-bidrag opkræves ved skattebillet for selvstændigt erhvervsdrivende og for personer, for hvem Skatteforvaltningen opgør grundlaget for AM-bidraget og bidragets størrelse efter KSL § 49 B, stk. 2. Se KSL § 50, stk. 1.

Det foreløbige AM-bidrag beregnes, som det må forventes at skulle betales ved den endelige indkomstopgørelse og skatteberegning for det pågældende år. Se KSL § 50, stk. 1.

Skatteministeren kan fastsætte regler om beregning af det foreløbige AM-bidrag. Se KSL § 50, stk. 2, og KSLbek kap. 3.

Indeholdelse eller skattebillet

Skateforvaltningen bestemmer i hvilket omfang den foreløbige skat skal opkræves ved indeholdelse og ved skattebillet, hvis det må forventes, at den skattepligtige både skal have indeholdt A-skat eller AM-bidrag og samtidig skal betale B-skat eller foreløbigt AM-bidrag i henhold til skattebillet. Se KSL § 51.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Se KSL § 51. Reglerne findes i KSLbek kap. 3.

Forfalds- og betalingstidspunkt

B-skat og foreløbige AM-bidrag forfalder til betaling i 10 rater den 1. i hver af månederne januar, februar, marts, april, maj, juli, august, september, oktober og november med sidste rettidige betalingsdag for den skattepligtige den 20. i forfaldsmåneden. Se KSL § 58.