For betaling af lønsumsafgift hæfter den, der som ejer, forpagter eller lign. driver virksomheden for egen regning. Se LAL § 12, 1. pkt.

Fællesregistrering

Er flere virksomheder, der ikke har samme ejer, fællesregistreret efter LAL § 3, stk. 4, hæfter de pågældende solidarisk for betaling af afgiften vedrørende de virksomheder, der er omfattet af den pågældende fællesregistrering. Se LAL § 12, 2. pkt.

Herboende repræsentant

Er en udenlandsk virksomhed repræsenteret ved en herværende repræsentant efter LAL § 3, stk. 3, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften. Se LAL § 12, 3. pkt.