Sømænd beskattes som udgangspunkt efter skattelovgivningens almindelige regler. Sømandsbeskatningsloven indeholder dog regler, der fører til en lempeligere beskatning for sømænd, enten ved reel skattefrihed for lønindkomst optjent ved arbejde om bord på et dansk skib, som er indregistreret i Dansk International Skibsregister (DIS) eller i form at sømandsfradrag.

Skattefriheden fremgår af sømandsbeskatningsloven §§ 5-8.

Hvis der imidlertid udbetales skattefri nettoløn efter sømandsbeskatningsloven §§ 5-8, og viser det sig, at grundlaget for dette ikke er til stede, hæfter kun arbejdsgiveren for den A-skat og AM-bidrag, der skulle være indbetalt. A-skatten og AM-bidraget beregnes på grundlag af den bruttoløn, som ligger til grund for fastsættelsen af den skattefri nettoløn. Se sømandsbeskatningsloven §§ 11 og 5, stk. 3.

De skyldige A-skatter og AM-bidrag betragtes som forfaldne på de tidspunkter, hvor de ville være forfaldet, hvis §§ 5-8 ikke havde været anvendt.