Indhold

Dette afsnit handler om hæftelsen for A-skat og AM-bidrag.

Afsnittet indeholder:

  • Selskabsskat - for indkomstår påbegyndt i perioden 15. december 2004 til 30. juni 2012 (A.D.5.8.1)
  • Selskabsskat - for indkomstår påbegyndt den 1. juli 2012 eller senere (A.D.5.8.2)
  • Indeholdt/ikke-indeholdt udbytteskat, royaltyskat og renteskat (A.D.5.8.3