Indhold

Dette afsnit beskriver mulighederne for, at fakturaudsteder eller fakturamodtager kan få den ikke korrekt fakturerede salgsmoms tilbage fra Skattestyrelsen.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Hvis den ikke korrekt fakturerede moms endnu ikke er indbetalt til Skattestyrelsen, kan fakturaudsteder på visse betingelser rette fejlen ved at udstede ny faktura i stedet for at indbetale beløbet til Skattestyrelsen. Se ML § 52 a, stk. 7, og "Ikke registrerede virksomheder" og "Uretmæssigt opkrævede momsbeløb" i afsnit A.B.3.3.1.2 og afsnit D.A.13.6.

Bemærk, at udstedelse af en kreditnota for at rette en ikke korrekt fakturering med moms er omfattet af genoptagelsesreglerne, herunder fristerne, for genoptagelse af fastsættelsen af momstilsvar, ordinært efter SFL § 31, stk. 2 og evt. ekstraordinært efter SFL § 32, stk. 1 og 2. Se afsnit A.A.8.3.