Indhold

Afsnittet beskriver, hvilke beløb som ikke indgår i omsætningen ved beregningen af delvis fradragsret efter ML § 38, stk. 1, selvom beløbene anses for vederlag for en leverance og medregnes til den afgiftspligtige persons momsgrundlag i regnskabsåret, enten som momspligtig eller momsfri omsætning.

Afsnittet indeholder:

Se også