ML § 40, stk. 1 indeholder en særlig forenklet opgørelse af den delvise fradragsret for moms af vedligeholdelsesudgifter vedrørende tilkørselsveje.

Moms af udgifter til vedligeholdelse af veje, der bruges ved tilkørsel både til en momsregistreret landbrugsejendoms beboelsesbygninger og til virksomhedens driftsbygninger, kan efter ML § 40, stk.1 fradrages med to tredjedele.