Indhold

Virksomheder kan ikke fradrage moms af indkøb mv., som vedrører underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver. Se ML § 42, stk. 1, nr. 5. Restaurationsydelser kan dog fradrages med 25 pct. af momsen, når udgifterne er af strengt erhvervsmæssig karakter. Se ML § 42, stk. 2.

Afsnittet indeholder: