Dato for udgivelse
17 Dec 2012 14:34
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-095432
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af siliciummangan (herunder ferrosiliciummangan) med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Kasakhstan.


Kommissionen har ved meddelelse (2012/C 375/08) offentliggjort i EU-tidende C 375 af 5. december 2012 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger på importen af siliciummangan (herunder ferrosiliciummangan) (toldtariffens pos. 7202 30 00 00 og 8111 00 11 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Kasakhstan (KZ).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2012/C 375/08).