Indhold

Afsnittet beskriver Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmel til at søge dækningen for arbejdsskadeafgiften hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede.

Afsnittet indeholder:

  • Hjemmel til at søge dækning for arbejdsskadeafgiften
  • Krav ved forhøjelse af bidragene til erhvervssygdomssikringen

Hjemmel til at søge dækning for arbejdsskadeafgiften

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har hjemmel til at søge dækning for afgiften hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede via en forhøjelse af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring , jf. ABSAL § 8, stk. 1.

Krav ved forhøjelse af bidragene til erhvervssygdomssikringen

Ved forhøjelsen af bidragene skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsættes forhøjelsen for hver af de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede ud fra branchetilhørsforhold, antallet af fuldtidsansatte samt den del af afgiften, der kan henføres til den brancheundergruppe, som de sikringspligtige arbejdsgivere eller frivilligt sikrede er indplaceret i. Forhøjelsen af bidraget skal herefter korrigeres i forhold til det beregnede afgiftsgrundlag i brancheundergruppen "Uoplyst", jf. nærmere nedenfor.

Når der søges dækning for afgiften hos sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede i brancheundergruppen "Uoplyst", skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætte forhøjelsen af bidraget med udgangspunkt i et gennemsnit af grundlaget pr. fuldtidsansat i de øvrige brancheundergrupper.

Da gennemsnitsberegningen til brug for branchegruppen "Uoplyst" ikke må resultere i, at der samlet set søges dækning for et højere beløb end den arbejdsskadeafgift, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal indbetale til Skatteforvaltningen, er der i bemærkningerne til lovforslaget indsat en særlig formel, hvorefter forhøjelsen af bidraget i de øvrige branchegrupper korrigeres i forhold til det beregnede afgiftsgrundlag i brancheundergruppen "Uoplyst".