Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsperiode, angivelse, afregning og betaling.

  • Afgiftsperiode
  • Regler for angivelse, afregning og betaling 

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden for arbejdsskadeafgiften er kalenderåret, se ABSAL § 2.

Afgiften skal dermed betales en gang årligt på grundlag af de bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som er betalt vedrørende det foregående kalenderår samt de arbejdsulykkeserstatninger, som er tilkendt i det foregående kalenderår. Se afsnit E.A.6.4.3 om bl.a. beregning af afgiften.

Regler for angivelse, afregning og betaling

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal angive og betale afgiften til Skatteforvaltningen senest den 15. september i afgiftsåret. Se ABSAL § 5, stk. 2.

Hvis sidste rettidige angivelsesdag er en banklukkedag, anses den førstkommende bankdag som sidste rettidige angivelses- og betalingsdag.

Angivelser skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Angivelse og betaling skal som udgangspunkt ske elektronisk ved brug af TastSelv.