Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til arbejdsskadeafgiften.

Afsnittet indeholder

  • Regel
  • Lovgrundlag

Regel

Der skal betales en afgift på:

  • 17 % af de indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vedrørende det foregående kalenderår
  • 12 % af de samlede arbejdsulykkeserstatninger m.v., som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i det foregående kalenderår.  

Lovgrundlag

Reglerne om arbejdsskadeafgiften står i lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 374 af 30. marts 2020.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2013.

Loven er ændret  ved L 2020-12-29 nr. 2203. Ændringen vedrører alene bilaget til loven og er en konsekvensændring som følge af ændret pensionsalder.

Arbejdsskadeafgiftsloven forkortes i denne vejledning til ABSAL.