Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er den afgiftspligtige efter loven, jf. ABSAL § 1.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal anmelde sig til registrering hos Skatteforvaltningen for betaling af arbejdsskadeafgift, jf. ABSAL § 5, stk. 1.