Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for, hvordan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan søge dækning hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede for de omkostninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har til administration af de forhold, der er omfattet af loven.

Afsnittet indeholder:

  • Hjemmel til at søge dækning for de administrative omkostninger
  • Fordeling af de administrative omkostninger på de sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede
  • Maximalt beløb, der kan søges dækning for.

Hjemmel til at søge dækning for de administrative omkostninger

De faktiske omkostninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har til administration af de forhold, der er omfattet af loven, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring søge dækning for hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede, jf. ABSAL § 9.

Fordeling af de administrative omkostninger på de sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede

Når der søges dækning for de faktiske administrative omkostninger hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede skal omkostningerne fordeles på de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede som et fast beløb pr. fuldtidsansat. 

Maksimale omkostninger pr. fuldtidsansat

Det beløb, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan opkræve hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede til dækning af de faktiske administrative omkostninger, kan maksimalt udgøre ►et grundbeløb på◄ 4 kr. pr. fuldtidsansat.

Beløbet reguleres årligt efter personskattelovens § 20. ►Beløbet udgør i 2021 4,68 kr.◄

►Læs mere om satser og beløbsgrænser på Skatteministeriets hjemmeside.◄