Historikskema

Indhold

 

Indgåel-sesdato

 

Lovforslags nr. og dato

 

Lov nr. og dato

 

BKI nr. og dato

 

Ikraft-
trædelse

 

Bemærk-
ninger

 

DBO

 

25.08.2011

 

L 65 af 14.11.2012  Lov nr. 1229 af 18.12.2012

 

BKI nr. 31 af 18.12.2012

17.12.2012

 

Virkning 01.01.2013

 

Aftale
Automatisk udveksling af oplysninger i skattesager

15.11.2004

    BKI nr. 4 af 08.02.2005

 

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Tjekkiet har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. februar 2014. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Se også

Se også https://www.mfcr.cz/en/themes/taxes om Tjekkiets skattemyndighed.