Historikskema

Indhold

 

Indgåel-sesdato

 

Lovforslags nr. og dato

 

Lov nr. og dato

 

BKI nr. og dato

 

Ikraft-
trædelse

 

Bemærk-
ninger

 

DBO

 

25.08.2011

 

L 65 af 14.11.2012  Lov nr. 1229 af 18.12.2012

 

BKI nr. 31 af 18.12.2012

17.12.2012

 

Virkning 01.01.2013

 

Aftale
Automatisk udveksling af oplysninger i skattesager

15.11.2004

    BKI nr. 4 af 08.02.2005

 

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter.

Tjekkiet har tiltrådt en ændringsprotokol til OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager. Den træder i kraft 1. februar 2014. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/en_tax_affairs.html om Tjekkiets skattemyndighed.