Dato for udgivelse
24 Jan 2013 08:13
Til
Alle der arbejder med Motorregistret
Sagsnummer
12-0228689
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Her kan du læse om de nye funktioner, som følge af Release 2.3, som er implementeret i Motorregistret onsdag den 23. januar 2013 om aftenen.


Release 2.3 til Motorregistret

Motorregistret er nu blevet opdateret med Release 2.3. Det betyder følgende ændringer i Motorregistret.

 • Delt registreringsflow
 • Ny forhandlerrolle til erklæring af køretøjer - "Forhandler uden registreringsafgift"
 • Pladeoperatører kan nu destruere plader i Motorregistret
 • Omregistrering uden pladeskift
 • Oprettelse af ukomplette køretøjer - chassiskøretøjer ved syn
 • Mulighed for redigere tekniske ændringer
 • Særligt om autoophuggere
 • Diverse fejlrettelser

Delt registreringsflow

En registreret forhandler (registreret for registreringsafgift), som ikke er nummerpladeoperatør kan nu få udleveret nummerplader andre steder end hos SKAT.

Når forhandleren har lavet værdiansættelsen og registreringsafgiften er betalt eller sat på månedsangivelsen, kan forhandleren få plader på bilen og færdiggøre registreringen enten hos SKAT eller hos en pladeoperatør.

En anden form for delt registreringsflow er, at SKAT nu kan starte registreringsflowet på visse særlige køretøjer og gennemføre de dele af flowet, som er en forudsætning for, at en nummerpladeoperatør kan sætte plader på køretøjet.

Dette er fx. aktuelt ved:

 • køretøjer uden klausul, hvor køretøjet er værdifastsat af SKAT
 • køretøjer, hvor SKAT har sat klausul
 • køretøjer med leasingaftale

Det er en forudsætning, at:

 • afgiften er betalt, hvis anmelder er en privatperson eller en virksomheden uden månedsangivelse (ej registreret for registreringsafgift) eller
 • registreringsafgiften er sat på månedsangivelsen, hvis anmelder er en virksomhed (registreret for registreringsafgift)
 • leasingafgiften skal være betalt hos SKAT, hvis det er leasingkøretøj, medmindre leasingvirksomheden har månedsangivelse (er registreret for registreringsafgift)
 • leasingafgiften være sat på månedsangivelsen, hvis leasingvirksomheden har månedsangivelse (er registreret for registreringsafgift)

Det er fortsat kun muligt at betale registreringsafgift hos SKAT, for privatpersoner og virksomheder uden månedsangivelse (ikke registreret for registreringsafgift). Der arbejdes på en løsning til at betale registreringsafgift via netbank eller indbetalingskort for denne persongruppe.

Særligt om taxi-plader

Det delte registreringsflow betyder, at taxi-nummerplader bliver en del af standardpakken for nummerplader.

Alle synsvirksomheder, der vælger at fortsætte på uændrede vilkår, får automatisk tilføjet taxinummerplader til deres standardpakke med et minimumslager på 1 sæt og et maksimumlager på 2 sæt. Hvis en synsvirksomhed ønsker et andet minimum- eller maksimumlager, kan det ændres det på samme måde som for de andre typer af plader.

Her er en beskrivelse af, hvordan automatisk pladebestilling eller minimum- og maksimumlagre ændres.  

Andre pladeoperatører end synsvirksomheder kan også tilføje taxi-nummerplader til deres pladelager. Den nye pladetype tilføjes til pladelageret ved at følge beskrivelsen i linket ovenfor.

Leveringstiden for taxi-nummerplader er mindst to uger. Indtil den 31. januar 2013 kan pladeoperatører hente taxi-nummerplader hos alle SKATs nummerpladeekspeditioner. Husk, at der fra den 1. februar 2013 kun er åbent for nummerpladeekspedition hos SKAT i Aalborg, Aarhus, Odense og Høje-Taastrup.

Det er muligt at finde den nærmeste nummerpladeekspedition på landkortet på skat.dk/Kontakt.

Ny forhandlerrolle til erklæring af køretøjer - "Forhandler uden registreringsafgift"

Virksomheder, som handler med køretøjer, hvoraf der ikke skal betales registreringsafgift, fx. trailere eller campingvogne, kan nu søge om at få rollen "Forhandler uden registreringsafgift", så de selv kan erklære deres køretøjer egnet til registrering.

Herudover giver rollen adgang til, at:

 • tilknytte og redigere forretningsparametre til juridisk enhed
 • få vist køretøjsoplysninger, herunder oplysninger om periodiske afgifte og registreringsafgiftsoplysninger
 • få vist oplysninger om faste prøveskilte, samt
 • oprette anmeldelse til afgiftsberigtigelse / -godtgørelse

Virksomheder, som ønsker denne rolle skal søge via ansøgningsformularen på skat.dk/Motorregistret - "Ny operatør - søg om at blive tilsluttet Motorregistret". Klik på "Ansøgningsprocedure" og "Ansøg om adgang til Motorregistret - Øvrige brugere". I skemaet skal virksomheden angive mail-adresse, navn, cvr-nummer og virksomhedstypen "Ikke-registreret forhandler". I type adgang til Motorregistret skal virksomheden vælge "Webadgang".

Forhandleren som får rollen kan erklære et køretøj egnet til registrering. Hvis importøren har tildelt køretøjet til forhandleren, kan erklæringen ske under "Mine opgaver". Alternativt skal menupunktet "Erklær køretøj egnet til registrering" bruges - altså i de tilfælde, hvor importøren ikke har tildelt køretøjet til forhandleren. Det kræver den aktuelle IRK (ImportørRegistreringsKode) for køretøjet, hvis erklæringen skal ske via "Erklær køretøjet egnet til registrering".

Man skal være opmærksom på, at IRK (ImportørRegistreringsKoden) også skal bruges i forbindelse med indregistrering af køretøjet og at køretøjet skal indregistreres senest 7 dage efter, at det er erklæret.

Pladeoperatører kan nu destruere plader i Motorregistret

Funktionen "Destruer plader" i Motorregistret er nu tilgængelig for pladeoperatører. Det betyder, at de plader, som pladeoperatørerne indtil nu har destrueret fysisk, nu også skal registreres som destruerede plader i Motorregistret.

Nummerpladerne bør destrueres med det samme eller i hvert fald én gang dagligt.

Funktionen giver et hurtigt overblik over antallet af plader på lager via "Vis lagerstatus".

Det skal bemærkes, at beskadigede plader fortsat skal overflyttes til SKAT, for at blive destrueret.

Omregistrering uden pladeskift

I de situationer, hvor den nummerplade, der sidder på køretøjet, også kan bruges ved et køretøjs "nye" registrering, skal der ikke længere ske pladeskift i Motorregistret.

Det er et krav, at den nye registrering har præcis samme nummerplade (PSTK = PladeSerieTypeKombination) og overholder de gældende regler for indregistrering.

Oprettelse af ukomplette køretøjer - Chassiskøretøjer ved syn

For de køretøjer, der importeres af andre virksomheder, end dem som er godkendt som "importører" hos Trafikstyrelsen, og som derfor skal oprettes via syn, er den blokering fjernet, som tidligere betød, at disse køretøjer kun kunne værdiansættes ved SKAT. Det betyder, at en registreret forhandler (registreret for registreringsafgift) kan fremsøge og værdiansætte disse køretøjer.

De (af Trafikstyrelsen) godkendte impotører kan selv oprette chassiskøretøjer også med værdioplysninger og efterfølgende få køretøjerne synet.

Eventuelle prisoplysninger angivet af importøren er ikke synlige for synsvirksomheden og bliver ikke gjort historiske ved gennemførelse af registreringssynet.

De registrerede forhandlere (registreret for registreringsafgift) kan lave værdifastsættelser på køretøjer, hvor der ikke er afgivet prisoplysninger forud for registreringssynet.

Mulighed for at redigere tekniske ændringer

Ejer og brugere af et køretøj kan nu ændre anvendelsen på vare- og lastbiler, og pladeoperatører får mulighed for at redigere i tekniske ændringer på et køretøj.

Ejer/bruger kan ændre anvendelsen på en varebil fra "Godstransport privat" til "Godstransport privat/erhverv" eller omvendt, men ikke i andre situationer.

Pladeoperatører kan ændre anvendelsen på vare- og lastbiler og gennemføre nedvejninger af køretøjer, når en eventuel registreringsafgift er registreret som betalt i Motorregistret.

Ovenstående betyder, at ejere og brugere af køretøjer nu kan få færdiggjort ekspeditioner om nedvejning andre steder end hos SKAT, i de situationer, hvor der ikke skal ændres ejer/bruger eller nummerplader på køretøjet.

Det er i alle tilfælde en forudsætning, at en eventuel registreringsafgift som følge af ændringen, er betalt eller bliver afregnet via virksomhedens månedsangivelse (virksomheder registreret for registreringsafgift), så registreringsafgiften er registreret som betalt i Motorregistret.

Køretøjet bliver automatisk indplaceret i den "nye" kategori for periodisk afgift med deraf følgende ny opkrævning og evt. refusion af tidligere opkrævet periodisk afgift.

Kvitteringsbilledet vil vise, hvilke ændringer der er foretaget og hvordan køretøjet er registreret efter ændringerne.

Der bliver ikke automatisk dannet en ny registreringsattest, men der kan evt. bestilles en ny registreringsattest via "Bestil registreringsattest", hvis ejer eller bruger har brug for det.

Særligt om autoophuggere

Autoophuggere, der er godkendt til at foretage miljørigtig skrotning, får nu mulighed for at søge om adgang til at afmelde køretøjer i Motorregistret. Hvis ansøgningen bliver godkendt, får virksomheden adgang til Motorregistret i løbet af foråret 2013.

Hvis en autoophugger ønsker at søge om adgang til Motorregistret, skal virksomheden udfylde skemaet "Ansøg om adgang til Motorregistret - Øvrige brugere" og vælge virksomhedstypen "Autoophugger". Ansøgningsskemaet ligger på skat.dk/Motorregistret/"Ny operatør - Søg om at blive tilsluttet Mototregistret"/"Ansøgningsprocedure"/"Ansøgning om adgang til Motorregistret". Klik her og du kommer direkte til ansøgningsskemaet.

Diverse fejlrettelser

 • Det er igen muligt, at syne et køretøj, som har tilladelse 31 "Kun godkendt for reg.ejer".
 • Det bliver igen muligt, at slette tilladelse 19 "Udlejning uden fører" i forbindelse med registrering og ejer-/brugerskifte.