Dette afsnit handler om reglerne for ændring af vurdering af fast ejendom efter den tidligere gældende vurderingslov (VUL) og overgangsreglerne i §§ 87 og 88 i ejendomsvurderingsloven (EVL).

For regler om ændring af vurdering efter EVL i øvrigt, herunder efter lovens §§ 5 og 6 om almindelig vurdering og omvurdering, henvises til afsnit A.A.8.4.1.

Afsnittet indeholder:

  • Regler fra og med den 1. november 2020 (afsnit A.A.8.4.2.1)
  • Regler fra og med den 1. januar 2018 til og med den 31. oktober 2020 (afsnit A.A.8.4.2.2)
  • Regler til og med den 31. december 2017 (afsnit A.A.8.2.2.3).