Fra 1. januar 2013 blev bestemmelsen i SFL § 33 helt omskrevet og reglerne blev dermed ændret gennemgribende. Ændringen blev vedtaget ved lov nr. 925 af 18. september 2012.

Ved lov nr. 649 af 12. juni 2013 blev SFL indsat ny § 33 a, der trådte i kraft 1. juli 2013.

De før 1. januar 2018 gældende regler er beskrevet- i afsnit A.A.8.4.2.1., afsnit A.A.8.4.2.2. og afsnit A.A.8.4.2.3., der (i nutidsform) beskriver:

  • De fra 1. januar 2013 gældende regler
  • Overgangsregler
  • De før 1. januar 2013 gældende regler