Dato for udgivelse
23 Jan 2013 12:49
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0028322
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af autonome toldsatser for toldpositioner for forarbejdet fjerkrækød.


EUROPA-PARLAMENTETS og Rådets forordning (EU) Nr. 1218/2012 offentliggjort i EU-tiden L 351 af 20. december 2012 har ændret indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994 og ændret og suppleret bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

For så vidt angår ændringer til satserne henvises til forordning (EU) Nr. 1218/2012.

Forordningen trådte i kraft den 21. december 2012 og anvendes fra 1. marts 2013.