Dato for udgivelse
30 Jan 2013 13:11
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0036926
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af toldtarifposition.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændring til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
30.01.2013
1518 00 95 00 Udgår og erstattes af:
1518 00 95 ---Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf:
10 ---- Blandinger indeholdende fedtsyremonoalkylestere og/eller paraffinske gasolier fremstillet ved syntese og/eller hydrolyse, af ikke-fossil oprindelse 2%
90 ----Andre varer 2%

 Ændringen medtages til Rettelse nr. 2 (april 2013) som forventes udsendt ultimo marts 2013.