Dato for udgivelse
01 Feb 2013 09:55
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
13-0039064
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Tariferingsforordninger


Hjælp til Tarifering!

Vi lancerede sidste år en elektronisk udgave af Tariferingsforordningerne, HS-udtalelserne og Statements. Nu har vi forbedret og opdateret den.

Her kan du gå ind og se om EU-Kommissionen har vedtaget hvordan en konkret vare skal tariferes, eller om Komitéen for det Harmoniserede System(HSC) under Verdenstoldorganisationen (WCO) er kommet med en udtalelse om et bestemt produkt.

Så næste gang du sidder og er tvivl om tarifering, kan du her tjekke om det er noget der allerede er taget stilling til.

Vi håber det kan være en hjælp i hverdagen!

Du får lige lidt info om det retslige grundlag for de forskellige beslutninger

Tariferingsforordninger:

Tariferingsforordninger vedtaget af EU´s Toldkodeksudvalg er bindende og kan ikke fraviges. Forordningerne bliver offentliggjort i EU-Tidende, L-serien.

Udtalelser

(Classification Opinions) (HSC)

Disse udtalelser er ikke bindende, men følges i princippet af 146 lande, der har tiltrådt Konventionen om det Harmoniserede System. I EU bliver beslutningerne offentliggjort i EU-Tidende, C-serien.
Er udtalelserne senere omfattet af Tariferingsforordninger, er de ikke medtaget i basen.

"Statements" fra EU´s Toldkodeksudvalg:

"Statements" vedtaget af EU´s Toldkodeksudvalg er ikke bindende, men bidrager til fortolkning af EU´s Kombinerede Nomenklatur (KN) og følges af alle medlemslandene. De offentliggøres som en del af rapporten fra de enkelte møder.

Databasen følger Toldtariffens opbygning i 21 afsnit og 97 kapitler og den vil løbende blive opdateret

Du finder databasen "Tariferingsforordninger" hvis du på "SKAT.dk" under "Jura, tal og statistik", som står allerøverst på siden, slår op på "Vis alle" under juridiske vejledninger.

Til vores kollegaer: I kan også finde den på miniportalen "Tarifering" under Told