Dato for udgivelse
06 Feb 2013 10:13
Resumé

SKAT har nu offentliggjort hvilke kontrol- og vejledningsprojekter, der skal køre i 2013.  Over 120 projekter skal være med til at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat - hverken mere eller mindre. Blandt andet sætter et af projekterne fokus på E-handels-virksomheder.


SKAT offentliggør i dag den årlige arbejdsplan for hvilke projekter, der bliver nedsat inden for kontrol- og vejledningsområdet i det kommende år.  Planens overordnede mål for 2013 er at nedbringe skattegabet, nedbringe restancerne til det offentlige samt at fastholde en god kundeservice over for borgere og virksomheder.

Med mere end 120 projekter vil SKAT i det kommende år begrænse omfanget af skattesnyd og fejl i borgere og virksomheders skattebetalinger.

- En stor del af finansieringen af vores velfærdssamfund kommer fra de skatter og afgifter, som borgere og virksomheder betaler. Derfor er det vigtigt at sætte målrettet ind, hvis borgere eller virksomheder ikke betaler de skatter og afgifter, de skal. Er der tale om økonomisk kriminalitet, organiseret svig eller andet skattesnyd, sætter vi ind med effektiv kontrol på området.  Er der omvendt tale om fejl, er det vigtigt, at borgere og virksomheder får den hjælp og vejledning, som de har behov for. Vi skal hele tiden målrette indsatsen, sådan at vi fortsat kan sikre en ordentlig og effektiv beskatning af borgere og virksomheder, siger skatteminister Holger K. Nielsen.

SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen, fremhæver, at SKATs mål er at give alle borgere og virksomheder, som betaler deres skat, mulighed for at klare deres mellemværender med SKAT på en stadig nemmere måde.

- Vi har planlagt årets landsdækkende projekter efter en væsentligheds- og risikovurdering for at sikre, at vi udfører vores arbejde effektivt, og der, hvor det nytter mest. Langt de fleste borgere og virksomheder betaler det, de skal i told, skatter og afgifter. Dem vil vi gerne gøre det endnu nemmere for. Så er der nogle, der har vanskeligheder med at forstå, hvad der er det korrekte for dem at betale. Dem vil vi gerne give råd og vejledning. Endelig er der dem, som prøver at undgå at betale det, de skal. Dem møder vi med kontrol - naturligvis for at få dem til at betale, men også for at opretholde en tillid til vores skatteadministration og understrege ved eksemplets magt, at det hverken er risikofrit eller acceptabelt at snyde i skat. Produktionsplanen for 2013 bliver stærkt forankret i SKATs nye struktur, som grundlæggende skal sikre, at skatteopkrævningen foregår ordentligt, effektivt og efter reglerne, siger Jesper Rønnow Simonsen.

SKATs Produktionsplan 2013 indeholder en bred vifte af initiativer inden for hovedområderne virksomheder, borgere, inddrivelse, store selskaber, told og økonomisk kriminalitet. En lang række af projekterne er videreført fra 2012, mens andre projekter først påbegyndes i 2013.

Et af projekterne sætter fokus på indsatsen over for E-handels-virksomheder, der omgår de danske skatteregler. Projektet skal bl.a. sikre, at almindelige skatteregler for faste driftssteder og ledelsens sæde overholdes af de udenlandske webbutikker, der driver virksomhed i Danmark, at danske webbutikker ikke proforma udflytter deres aktivitet til udlandet, samt at udenlandske webbutikker momsregistreres for fjernsalg og afregner momsen korrekt.

- Vi kan konstatere, at en stadig større del af den danske E-handel foregår på hjemmesider med udenlandske relationer. Der er eksempler på, at E-handelsvirksomheder, som retter hele salget mod danske kunder, anvender udenlandske domæner og serverplaceringer i et forsøg på at undgå at betale dansk skat. Det går selvfølgelig ikke. Derfor kommer vi i 2013 til at fokusere indsatsen på hjemmesider med særlige betalingsformer og hjemmesider, der virker mistænkelige eller sælger ulovlige varer. Rykker skattesnyd og svig ud i E-handlen, så rykker skattemyndighederne selvfølgelig med, siger Jesper Rønnow Simonsen. 

SKAT har i 2012 undersøgt over 200 udenlandske sites, og i over 40 tilfælde er der rettet henvendelse til udenlandske skattemyndigheder om assistance. SKATs søgerobot har foreløbigt udsøgt omkring 500 sites til undersøgelse i 2013. Til dato har projektet foretaget skatte- og afgiftsreguleringer for cirka 27 millioner kroner.

SKATs Produktionsplan 2013 kan ses her.

Læs pressehandout om SKATs projekt om E-handel her.  


Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion på telefon 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer på telefon 72 22 18 18