Dato for udgivelse
11 Feb 2013 14:03
Resumé

Hovedparten af lønmodtagerne selvangiver korrekt. Et projekt fra SKAT viser imidlertid, at nogle lønmodtagere tilsyneladende mangler en basal forståelse for, hvad der er fradragsberettiget.


Gentagne undersøgelser af danske lønmodtageres årsopgørelser viser, at der overordnet er meget få fejl hos de ca. 4,2 mio. danskere, som er skattepligtige. Den lave fejlfrekvens giver SKAT muligheden for at fokusere målrettet på de områder, hvor der er risiko for forsøg på snyd.

- De meget få fejl i lønmodtagernes årsopgørelser skyldes flere faktorer. Dels modtager SKAT mange tredjemandsindberetninger fra fx pengeinstitutter og arbejdsgivere, dels udvikler SKAT konstant på systemunderstøttelsen, så flere felter er låst og derfor ikke kan udfyldes af den enkelte lønmodtager. De danske lønmodtagere mv. er derved i verdensklasse, når det drejer sig om at aflevere rigtige årsopgørelser, siger Erling Andersen, direktør for Indsats i SKAT.

SKAT  har imidlertid opdaget, at nogle  lønmodtagere mv. har forsøgt at tildele sig selv uberettigede fradrag på årsopgørelserne. Det sker blandt andet i felterne "Øvrige lønmodtagerudgifter" og "Rejseudgifter". I 2011 har 58.000 lønmodtagere mv. ud af det samlede tal på 4,2 mio. skattepligtige selvangivet beløb i disse felter. På de to specifikke felter er der indtil nu kontrolleret 1.000 årsopgørelser og fundet fejl i  400 af disse.

Blandt de mere kuriøse selvopfundne fradrag findes fradrag for vatpinde, husleje, medlemskaber af jazzklubber, stolpebeton og dvd-boksen med tv-serien Matador. Men også fradrag for arbejdsværelse, beklædning, kurser, mobiltelefon og iPads er eksempler på nogle af de fradrag, lønmodtagerne uberettiget har forsøgt sig med.

- Det lader til, at der er nogle skatteydere, som tilsyneladende mangler en basal forståelse for, hvad der er fradragsberettiget, og hvad, der ikke er, siger Jens Buch, der er tovholder på et projekt i SKAT om kontrol af lønmodtageres fradrag.

Projektet har rettet blikket mod lønmodtageres fradrag - store som små - og der er fundet fejl for millioner.

- Denne gang fokuserer vi også på mindre fradrag, så vi kan få en bedre viden om fejlfrekvensen helt generelt på disse to felter. Vi har fundet fejl i 40 procent af de fradrag, der er tilfældigt udvalgt til kontrol under de to felter, og det har medført, at vi har fjernet fradrag for mere end 20 millioner kroner indtil videre, forklarer Jens Buch.

Der er allerede iværksat initiativer, som fremover vil begrænse fejlene. Samtidig vil SKAT fortsætte med at bruge erfaringerne til systemforbedringer, som kan indskrænke mulighederne for fradragssnyd, ligesom SKAT vil fortsætte med den kontrolmæssige indsats på området.

Erling Andersen understreger, at SKAT lærer af de erfaringer, som projektet får:

- Når vi oplever den slags, vurderer vi den vejledning, som vi giver på fx skat.dk, og vi får indlagt nogle kontroller i systemet, så vi fanger sagerne. Kontrollen bliver bedre og bedre, og SKAT ved præcist på hvilke områder, skatteyderne forsøger at snyde eller hyppigt begår fejl. Kontrol af årsopgørelserne er derved langt mere målrettede end tidligere.

Læs mere om de to fradragstyper på skat.dk:

- Øvrige lønmodtagerudgifter, fx arbejdsværelse, kursus og telefonudgifter

- Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion, tlf. 72 37 09 00