Dato for udgivelse
13 Feb 2013 12:58
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Berigtigelse til forordning (EU) nr. 1072/2012 af 14. november 2012 vedrørende importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Europa-Kommissionen har i EU-tidende L 36 af 7. februar 2013 offentliggjort en berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 1072/2012 af 14. november 2012 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale (toldtariffens pos. 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 og 6912 00 90 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår berigtigelse henvises til teksten i L 36 af 7. febuar 2013.