Dato for udgivelse
17 Mar 2013 20:51
Til
Rederier, luftfartsselskaber eller disses repræsentanter der anvender Manifestsystemet
Sagsnummer
13-0093696
Ved spørgsmål, kontakt
Skattecentre med toldopgaver + 72 22 18 18 + SKATs Kundecenter
Resumé

Dette nyhedsbrev beskriver de forskellige aktørers roller, ved brug af Manifestsystemet, i forbindelse med indførsel og midlertidig opbevaring af varer på grænsen (MIG).


Det er rederiet, luftfartsselskabet eller dennes agent, der skal angive varerne til Manifestsystemet.

Ufortoldede varer, der losses fra skibe eller fly, skal angives til MIG i manifestsystemet, hvis der ikke er oprettet en ekspresfortoldning eller MIO  i SKATs toldsystemer ved transportmidlets ankomst.

Varer, der er fritaget for angivelse, fx varer på et ATA-carnet, skal ikke angives til MIG.

For at manifestsystemet ved transportmidlets ankomst kan finde og indsætte faktisk ankomst på de ekspresfortoldninger og MIO'er, som en toldklarerer har gjort klar, er det vigtigt, at containernummer (ved transport i containere), fragtbrevsnummer, fragtbrevstype og bruttovægt og er anført i angivelserne efter anvisningerne fra rederi, rederiagent, luftfartsselskab eller handling-agent.

Følges disse anvisninger ikke, bliver varerne angivet til MIG.  Der bliver således ikke automatisk indsat faktisk ankomst i de ekspresfortoldninger eller MIO'er, som toldklareren på forhånd har indsendt til SKATs toldsystemer.

Toldklarereren må ikke indsætte faktisk ankomst i ekspresfortoldninger eller MIO'er. Hvis der ikke er blevet indsat faktisk ankomst i en ekspresfortoldning eller MIO, som toldklareren på forhånd har indsendt til SKATs systemer, er det den MIG-ansvarlige, som oftest en rederi- eller handling-agent, der skal lukke MIG?en i manifestsystemet med henvisning til fortoldningens eller MIO?ens referencenummer, hvorefter faktisk ankomst automatisk indsættes på angivelsen.

Den MIG-ansvarlige skal sikre, at varerne ikke fraføres havnen eller lufthavnen før, varerne er angivet og frigivet til en anden tilladt procedure. Varer, der er angivet til MIG, kan kun fraføres havnen eller lufthavnen ved:

  • Standardfortoldning: Fortoldningen kan laves af enhver toldklarerer med adgang til toldsystemet. MIG'en åbnes i toldsystemet og fortoldningen færdigøres, hvorefter MIG'en automatisk lukkes.
  • Ekspresfortoldning: I de tilfælde den MIG-ansvarlige har lukket en MIG med henvisning til en ekspresfortoldnings referencenummer.
  • Genudførsel: Ethvert rederi eller luftfartsselskab kan lukke MIG'en ved at henvise til MIG'ens referencenummer i en afgangsdeklaration (afgangsmanifest).
  • Forsendelse: Hvis den MIG-ansvarlige er godkendt afsender, kan den MIG-ansvarlige lukke MIG'en i manifestsystemet med henvisning til forsendelsens MRN. Hvis standardproceduren anvendes, skal MIG'en i stedet lukkes af toldekspeditionsstedet i forbindelse med opstart af forsendelsen.
  • Overførsel til MIO: Den MIG-ansvarlige kan i manifestsystemet overføre varerne til MIO. Angivelsen beholder sit oprindelige referencenummer og varemodtageren overtager den MIG-ansvarliges forpligtelser.
  • Angivelse til MIO: I de tilfælde den MIG-ansvarlige har lukket en MIG med henvisning til en MIO's referencenummer.

Det er også kun den MIG-ansvarlige, der kan rette, annullere og opsplitte en MIG.