Dato for udgivelse
18 Feb 2013 15:07
Til
Importører mv.
Sagsnummer
13-0059086
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

VAB C - Der vil fremover være flere varekoder, som kræver fortoldningsangivelsens rubrik 44.3 udfyldt med VAB C.


VAB C.

Fra 1. marts 2013 vil  flere varekoder kræve, at rubrik 44.3 - varebestemmelse udfyldes med VAB C.

Det drejer sig om varer i kap 44 samt 9406 00 20.

Det vil fremgå af Toldtariffen hvilke varekoder, der er omfattet.