Aftaler om shorthandler (aktielån)

Skattestyrelsen får ikke oplysninger om, at du er omfattet af reglerne for shorthandel (handel med lånte aktier). Derimod bliver samtlige handler indberettet til Skattestyrelsen.

Ved en shorthandel forstås salg af et papir, som sælgeren ikke ejer, eller som sælgeren har lånt. 

Beregningssystemet betragter disse handler som almindelige køb og salg. Hvis der er sket en beregning, skal resultatet ikke indgå i den beregning af aktieindkomst, der overføres til rubrik 66. Gevinst hører under anden personlig indkomst (rubrik 20). Der er ikke fradragsret for tab.

Da systemet overfører det fulde beløb, skal du derfor trække beregnet gevinst/tab fra i rubrik 66 og medregne gevinsten under rubrik 20 på siden "Ret årsopgørelsen".

Hvis du ønsker at få fjernet handler omfattet af en aftale om shorthandel fra beregningssystemet, kan du ringe til os på 72 22 28 94 for at få hjælp.

Fik du svar på dine spørgsmål?