Dato for udgivelse
06 Mar 2013 14:58
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0081161
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Registrering af importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 182/2013 offentliggjort i EU-tidende L 61 af 5. marts 2013 pålagt toldmyndighederne til at tage de fornødne skridt til registrering af importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) (toldtariffens pos. ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 og 8541 40 90) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 182/2013.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Forordningen træder i kraft den 6. marts 2013.