Indhold

Dette afsnit beskriver udlodningsmodtagers anskaffelsessum ved arv fra udenlandsk dødsbo, der hverken helt eller delvis er behandlet her i landet eller har været skattepligtigt her til landet efter DBSL § 1, stk. 3 og 4, KSL § 2 eller kulbrinteskatteloven.

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodningsmodtager.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der er udlodningsmodtager i et udenlandsk dødsbo, der hverken har været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark eller har været skattepligtigt her til landet efter DBSL § 1, stk. 3 og 4, KSL § 2 eller kulbrinteskatteloven.

Regel

Anskaffelsessummen skal sættes til den værdi, hvoraf der er svaret udenlandske boafgifter, arveafgifter eller lignende. Er der ikke svaret nogen afgift, skal anskaffelsessummen sættes til aktivets handelsværdi ved erhvervelsen. Se DBSL § 90.

Det er uden betydning, om det udenlandske bo efter udenlandske regler behandles som et selvstændigt skattesubjekt eller ej.

Bemærk

Reglen gælder også for dødsboer efter personer, der var omfattet af skattefrihedsbestemmelsen i KSL § 3, stk. 1 (medlemmer af kongehuset). Se afsnit C.F.1.8.1 om denne regel.