Dato for udgivelse
08 Mar 2013 10:55
Til
Importører, eksportører mv.
Sagsnummer
13-0084427
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

EU har indgået en frihandelsaftale med Columbia og Peru. Den træder nu i kraft, dog kun for Peru.


EU har indgået en frihandelsaftale med Columbia og Peru. Den finder midlertidig anvendelse fra og med 1. marts 2013. Bemærk dog at aftalen kun finder midlertidig anvendelse mellem EU og Peru.

Dette betyder, at varer fra Peru kan indføres til præferencetold i EU, såfremt varerne ledsages af oprindelsesdokumenter fra Peru samt at oprindelsesdokumentation kan udstedes for varer med EU-oprindelse, der eksporteres til Peru. Endvidere kan virksomheder opnå status som godkendte eksportører til udstedelse af fakturaerklæringer ved ansøgning til SKAT.

Se den officielle offentliggørelse af aftalen her

Se selve aftalen her (oprindelsesreglerne fremgår af bilag 2).