Dato for udgivelse
13 Mar 2013 13:03
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-141625
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende antidumpingforanstaltninger ved import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål, afsendt fra Malaysia og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Thailand eller ej.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 205/2013 offentliggjort i EU-tidende L 68 af 12. marts 2013 udvidet den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte imporen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål afsendt fra Filippinerne (PH), uanset om varen er angivet med oprindelse i Filippinerne eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved nævnte forordning, ved import af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål, afsendt fra Malaysia (MY) og Thailand (PH), uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia og Thailand eller ej.

Toldmyndighederne er pålagt at ophøre med den registrering af importen, som blev indført i henhold til artikel 2 i forordning (EU) nr. 502/2012.

For så vidt angår udvidelse af antidumpingtold henvises til gennemførelsesforordning (EU) Nr. 205/2013.

Forordningen træder i kraft den 13. marts 2013.