Dato for udgivelse
15 Mar 2013 10:11
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0202912
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Rådet har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 217/2013 offentliggjort i EU-tidende L 69 af 13. marts 2013 indført en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer folie af aluminium i ruller (toldtariffens pos. 7607 11 11 10 og 7607 19 10 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår den endelige antidumpingtold og endelige opkrævning af den midlertidige told henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 217/2013.

Forordningen trådte i kraft den 14. marts 2013.