Hvis du er godkendt som nummerpladeoperatør, kan du bestille og modtage nummerplader (herunder specialplader) i Motorregistret.

Plader kan bestilles manuelt eller via automatisk pladebestilling, men først skal du angive et minimum og et maksimum lager for dine pladetyper.

 1. Vælg Plader og klik på Bestil plader.
 2. Angiv pladetype og antal, klik Næste.
 3. Kontroller oversigten over bestilte plader og klik Godkend.

Er dit pladelager oprettet med automatisk pladebestilling, danner Motorregistret automatisk en ny bestilling, når antallet af plader på lager plus manuelle bestillinger af pladetypen er under dit minimum. Der bestilles automatisk det antal plader, som får lageret op på maksimum.

Du opretter automatisk pladebestilling ved at udfylde dette excelark, gemme det som en PDF-fil og sende det til Motorstyrelsen via TastSelv Erhverv:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Bil og motor
 5. Vælg Motorregistret (Teknik, adgange og oplysninger)
 6. Vælg Terminaladgang Motorregistret

Hvis du allerede har automatisk pladebestilling, men ønsker at ændre din lagerbeholdning, skal du kun angive minimum og/eller maksimum for den pladetype, du ønsker at ændre, og altså ikke for hele dit pladelager. Det samme gælder, hvis du ønsker at tilføje en ny pladetype til dit lager (fx taxiplader).

Du ændrer minimum- og maksimumlagre ved at udfylde dette excelark, gemme det som en PDF-fil og sende det til Motorstyrelsen via TastSelv Erhverv:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Bil og motor
 5. Vælg Motorregistret (Teknik, adgange og oplysninger)
 6. Vælg Terminaladgang Motorregistret

Vær opmærksom på, at automatiske pladebestillinger først kan ses i Motorregistret den følgende dag. Du bør derfor ikke lave en manuel bestilling for en pladetype samme dag, som du ændrer pladetypens minimum og maksimum.

Leveringstiden på de almindelig plader er ca. 2 uger, dog kan leveringstiden i perioder være kortere eller længere. Det er derfor en god ide, altid at sørge for at have plader til 3 ugers salg og opsætte en eventuel automatisk pladebestilling ud fra dette.

Leveringstiden for specialplader er længere, for ønskenummerplader skal man forvente 5-6 ugers leveringstid og for historiske nummerplader ca. 8 ugers leveringstid.

Når du har modtaget nummerpladerne fysisk, skal de også modtages i Motorregistret.

 1. Vælg Plader og klik på Modtag plader.
 2. Vælg den pladebestilling du har modtaget fysisk, og klik på Næste.
 3. På pladelisten kan du markere evt. bortkomne eller beskadigede plader. Ved beskadigede plader, skal du angive den motorekspedition, du ønsker at sende pladerne til.
 4. Kontroller at listen er korrekt og klik Godkend modtagelse.

Herefter vises en kvittering, hvoraf også evt. valgt motorekspedition fremgår.

Hvis du modtager for mange plader, kan det skyldes, at du har lavet en manuel bestilling oven i den automatiske bestilling. Når du har modtaget alle pladerne i Motorregistret, kan du returnere den del af pladerne, du ikke ønsker at have på lager.

 1. Vælg Plader og klik på Modtag plader.
 2. Modtag alle de plader du har modtaget fysisk, klik på Næste og Godkend modtagelse.
 3. Kontakt den nærmeste motorekspedition og oplys, hvor mange og hvilken type nummerplader du ønsker at returnere.
 4. Motorekspeditionen sender dig en liste over hvilke registreringsnumre, du skal aflevere.
 5. Husk at reducere betalingen med beløbet for de returnerede plader når du modtager fakturaen. Du bliver altså faktureret for alle nummerpladerne men skal kun betale for dem, du beholder på lager.

Under Vis lagerstatus kan du få vist dit samlede pladelager af plader med status På lager, Beskadiget, Hittegods, Afsendt fra og Afmeldt.

 1. Vælg Plader og klik på Vis lagerstatus.
 2. Hvis du har mere end et forretningssted skal du fremsøge pladelageret ud fra både cvr- og P-nummer
 3. Lagerstatus viser lagerantal, minimum, maksimum og aktuelle bestillinger for hver pladetype på lager.
 4. Klik på Vis detaljer for at se hvilke konkrete pladesæt, der har status På lager, Beskadiget, Hittegods mv.
 5. Klik på Vis historik for at se hvilke konkrete pladesæt der tidligere havde status På lager, Beskadiget, Hittegods mv.

Du kan købe prøvemærker til et køretøj uden nummerplader, hvis du har brug for at køre med køretøjet til et helt særligt formål og i en kort periode. Det kan fx være, hvis køretøjet skal til mekaniker eller lignende.

Læs mere på siden Prøvemærker og faste prøveskilte.

Du kan søge om faste prøveskilte, hvis du har en virksomhed med erhvervsmæssige aktiviteter, som berettiger til kørsel med prøveskilte, fx forhandler, fabrikant eller reparatør af køretøjer.

Du søger om faste prøveskilte ved at udfylde Ansøgning om prøveskilte (faste prøveskilte).

Forhandlere registreret efter registreringsafgiftsloven som også er registreret som  nummerpladeoperatører får en særskilt månedsangivelse på nummerpladegebyrer ved siden af månedsangivelsen for registreringsafgift. Virksomheden har således to månedsangivelser.

Nummerpladegebyrerne bliver overført automatisk fra Motorregistret til månedsangivelsen for nummerplader.

Hvis en forhandler, der er registreret for registreringsafgift men ikke er pladeoperatør i Motorregistret, køber plader hos en synsvirksomhed med pladelager stillet gratis til rådighed af Motorstyrelsen, kommer gebyret for nummerpladerne automatisk på forhandlerens månedsangivelse. Synsvirksomheden skal derfor ikke opkræve gebyr for pladesættene.

Du kan finde flere oplysninger om fx 3. nummerplader og erstatningsplader og hvordan privatpersoner bestiller disse på siden Bestilling af nummerplader.

Ombytter

Hvis den ene nummerplade i et sæt er beskadiget, kan du som pladeoperatør eller din kunde bestille en ombytter (erstatningsnummerplade). Til det formål skal I bruge RAK-koderne fra køretøjets registreringsattest.

Se hvordan I bestiller en ombytter

Ombytteren bliver leveret til en af Motorstyrelsens fire motorekspeditioner. Køretøjets primære bruger får besked i Digital Post, når ombytteren er leveret til motorekspeditionen.

Som pladeoperatør kan du herefter anmode om at få ombytteren tilsendt direkte til dig.

Sådan gør du:

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Vælg Kontakt.
 3. Vælg Skriv til os.
 4. Vælg Bil og motor, Registrering og nummerplader og så Nye nummerplader.
 5. Skriv hvilken ombytter, du ønsker tilsendt, og i hvilken motorekspedition den ligger på lager.
 6. Erklær på tro og love i samme tekstfelt, at du destruerer den beskadigede nummerplade.
 7. Skriv et telefonnummer, som vi kan ringe til dig på.
 8. Tryk Send.

Når vi har modtaget anmodningen, sender vi ombytteren til dig.