Færdselsstyrelsen indkalder køretøjer til periodiske syn. Motorregistret er integreret med Trafikstyrelsens E-syn, så oplysningerne fra det periodiske syn kommer automatisk ind i Motorregistret.

Registreringssyn skal foretages på køretøjer, der har været afmeldt i mere end et år, eller senest har været registreret i udlandet. Knallerter skal dog ikke synes og godkendes, inden de må tages i brug. Fabriksnye køretøjer, der er standardtypegodkendt i Danmark eller EF-typegodkendt, skal heller ikke synes, inden de tages i brug.

Registreringssyn kan benyttes til:

 • oprette køretøjer, fx ved import
 • ændre tekniske oplysninger, fx op- eller nedvejning
 • kontrollere eller registrere konstruktive ændringer
 • henvise køretøjer til Motorstyrelsen (se nedenfor)

Før et importeret køretøj kan registreres, skal der anmodes om værdifastsættelse hos Motorstyrelsen, og registreringsafgiften skal betales. Du kan læse mere under Registreringsafgift og Registrer køretøj i venstremenuen. 

Henvis køretøjet til Motorstyrelsen

Ved et registreringssyn kan synsvirksomheden henvise køretøjet til behandling hos Motorstyrelsen. Det kan fx være, hvis der er sket så store ændringer på køretøjet, at der er tvivl om køretøjets identitet.

Når et køretøj henvises til Motorstyrelsen, bliver køretøjet samtidig låst i Motorregistret. Køretøjet kan ikke registreres eller omregistreres, før vi har behandlet sagen.

Udvidet registreringssyn

Ved udvidet registreringssyn foretager synsvirksomheden ud over registreringssynet et såkaldt toldsyn, hvor der sker en vurdering af køretøjets stand, km-tal og udstyr. Der skal foretages udvidet registreringssyn i følgende tilfælde:

 • ved import af brugte køretøjer
 • ved eksport af alle køretøjer (gældende fra 3. september 2018 og indtil videre).

Hvis der er behov for fotodokumentation i forbindelse med et udvidet registreringssyn (stand under eller over middel), skal synsvirksomheden sende fotos af køretøjet til synsfoto@motorst.dk med angivelse af stelnummer i emnefeltet.

Sådan laver du et registreringssyn

 1. Vælg Syn i venstremenuen og klik på Indberet registreringsgrundlag.
 2. Findes køretøjet allerede i Motorregistret - klik på Gå til fremsøg køretøj.
 3. Hvis køretøjet er nyt i Motorregistret - vælg art (fx personbil) og klik på Opret nyt køretøj.
 4. Udfyld oplysninger om køretøj, identifikation, stand, styreapparat, bremser, motor osv. Klik på Næste.
 5. Udfyld tekniske oplysninger samt eventuelle tilladelser og dispensationer.
 6. Indberet ét synsresultat, fx Godkendt eller Ikke Godkendt.
 7. Henvis eventuelt køretøjet til Motorstyrelsen (låser køretøjet) og angiv årsag til henvisning samt juridisk ejer.
 8. Tjek eventuelt Vis tekniske oplysninger.
 9. Klik på Godkend oprettelse.

Hvis køretøjet er konverteret fra CRM3, kan det forekomme, at der mangler obligatoriske felter. Hvis det er tilfældet, skal du udfylde dem, før synet kan gennemføres.

Hvis du importerer et brugt køretøj, som har et gyldigt syn fra udlandet, skal køretøjet stadig oprettes i Motorregistret ved en synsvirksomhed.

Synsvirksomheder kan indsætte dispensationer for fx konstruktive ændringer, genihugning af stelnummer, støj- og luftforurening mv.

Køretøjer, der har eller skal have en klausul tilknyttet, kan kun ekspederes hos Motorstyrelsen. Køretøjet bliver låst i Motorregistret, så ændringer i fx registreringsforhold kun kan foretages af os. Klausuler fremgår af registreringsattesten og den kvittering, som udskrives fra Motorregistret efter registrering. Når vi har klausuleret et køretøj, kan registreringen af køretøjet ske hos en pladeoperatør.