En registreringsattest er det dokument, der viser de data, der er registreret om et køretøj. Der findes følgende typer af registreringsattester:

  • Grøn A5-størrelse - udstedt før 5. december 2005
  • Lyseblå A4 - udstedt efter 5. december 2005
  • Lyseblå A4 - udstedt efter 6. juni 2012 med individueller RAK-koder

Som nummerpladeoperatør skal du have den originale registreringsattest, bl.a. når du foretager et ejer/brugerskifte i motorregistret. Du skal opbevare registreringsattesten i 12 måneder. Herefter skal du destruere registreringsattesten.

Læs mere om registreringsattester på siden Betaling af registreringsafgift.

Primær ejer eller Motorstyrelsen kan bestille en ny registreringsattest i Motorregistret - se hvordan her.

Reglerne om den tidsbegrænsede registreringsattest står i Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv. § 58.

En tidsbegrænset registreringsattest bruges i forbindelse med en foreløbig registrering, fx fordi køretøjet skal anvendes i udlandet inden den ordinære registreringsattest kan udstedes. Den tidsbegrænsede registreringsattest gælder i max fire uger. Har du brug for en tidsbegrænset registreringsattest, skal du henvende dig i et af Motorstyrelsens fire motorekspeditioner. Husk at medbringe kvittering for registreringen af køretøjet og ID med billede.

Når et køretøj er blevet registreret, skal kvitteringen printes og udleveres til kunden. Kvitteringen er bevis på registrering og er samtidig en midlertidig registreringsattest. Du får en mail i Meddelelsesarkivet, og registreringsattesten bliver sendt med posten.