Nedenstående vejledninger er til nummerpladeoperatører. Er du borger, kan du finde hjælp til at afmelde dit køretøj her.

 1. Log på Motorregistret.
 2. Vælg Registrering og klik på Afmeld køretøj.
 3. Indtast registreringsnummer, samt de sidste 4 cifre/karakterer i stelnummeret.
 4. Sæt hak ud for årsag til afmelding Almindelig eller Pga. mangler og marker antal afleverede plader.
 5. Kun Motorstyrelsen kan afmelde et køretøj uden plader.

Du må kun sætte hak ud for Alle plader modtaget, hvis du rent faktisk er i besiddelse af alle plader.

Følgende nummerplader kan kun afmeldes hos Motorstyrelsen:

 1. Lufthavnsplader (RF-)
 2. Grænseplader
 3. Diplomatplader
 4. Blokvogne
 5. Brand (KF-)
 6. Bane (FF-).

Mangler der en eller flere plader fra et pladesæt, er det kun Motorstyrelsen, der kan afmelde et køretøj.

Men hvis du som pladeoperatør skriver til os via TastSelv og vælger emnet Bil og motor > Registrering og nummerplader > Stjålne og bortkomne nummerplader og erklærer på tro og love, at du destruerer den ene nummerplade i forbindelse med afmeldingen, kan Motorstyrelsen afmelde køretøjet.

Det skal du vedhæfte

 • dokumentation for ejerskab af køretøjet, fx slutseddel eller lignende
 • en udfyldt blanket 21.064 (erklæring om bortkommet nummerplade) underskrevet af ejeren af køretøjet.

Motorstyrelsen afmelder herefter køretøjet med én plade i Motorregistret.

Hvis du afmelder et forkert køretøj, skal du sende oplysninger om køretøjet via TastSelv Erhverv > Kontakt eller ringe på 72 22 28 09, hvorefter fejlen hurtigst muligt vil blive rettet i Motorregistret.

Du skal oplyse årsagen til fejlen samt hvilket køretøj, der i stedet skulle have været afmeldt.

Ved gentagne fejl vil vi se på, om det skal have konsekvenser for virksomhedens autorisation, fx i form at skærpede vilkår eller i sidste ende en fratagelse af autorisationen.

Når køretøjet er afmeldt, skal pladerne markeres som destruereret.

 1. Log på Motorregistret.
 2. Vælg Plader og klik på Destruer plader.
 3. Kontroller om det er de rigtige plader, der står til destruktion under Plader til destruktion.
 4. Klik på Fjern, hvis der er plader på listen, som ikke skal destrueres.
 5. Klik på Næste, når listen er korrekt.
 6. Klik på Godkend til destruktion for at destruere pladerne.

Det er et krav fra Motorstyrelsen, at du ved destruktionen af plader kontrollerer, om de plader, du sender til destruktion i Motorregistret, svarer til de fysiske plader, du destruerer (klipper i stykker).

Det betyder, at du eller din medarbejder rent fysisk også skal være i besiddelse af pladerne, der bliver markeret som destrueret i  Motorregistret, og at I sørger for at klippe pladerne i stykker.

Ved afmelding af køretøjer, er det vigtigt, at du gør følgende:

 • dagligt sammenholder listen over afmeldte nummerplader i Motorregistret med de fysiske nummerplader,
 • dagligt sletter pladerne i Motorregistret ved at gå til fanen Destruktion af plader, og
 • samtidig destruerer de fysiske plader ved at klippe dem i stykker, så registreringsnummeret ikke er anvendeligt,
 • opbevarer pladerne på betryggende måde, indtil destruktionen af de fysiske plader foretages.