For en lang række særlige køretøjer skal Motorstyrelsen tilknytte klausulen, hvorefter køretøjet kan indregistreres hos en pladeoperatør.

  • Skriv til os via vores kontaktformular, hvor du skriver, at du ønsker at få registreret et køretøj med klausul.
  • Udfyld blanket 21.015 (taxi/hyrevogn og sygetransport) eller 21.022 A (anmeldelse om afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse) og vedhæft.
  • Øvrigt materiale vedhæftes (det materiale, der hidtil også er sendt til Motorstyrelsen).

Når Motorstyrelsen har behandlet henvendelsen sendes en mail med kopi af kvittering fra Motorregisteret til anmelderen. Anmelderen kan nu henvende sig til en pladeoperatør for at få køretøjet indregistreret.

Skal der betales registreringsafgift af køretøjet, skal dette ske før køretøjet kan indregistreres.

Følgende klausuler kræver, at køretøjet registreres hos Motorstyrelsen:

  • 104 - Diplomater
  • 105 - Teknisk/Administrativt Personale (Diplomat)
  • 106 - Internationale Organisationer (Diplomat)
  • 401 - Kommunallåneklausul (8 år)

101 - Danske statsinstitutioner, beredskabskommissioner m.fl.
102 - Afgiftsfritagelse for køretøjer fra Færøerne og Grønland
103 - Arbejdsredskaber
110 - Køretøjer til udlejning til valutaudlændige
118 - Specialkøretøjer til brandslukning og redningstjeneste
119 - Mandskabsvogne
126 - Hyrevogne med kørestolsindretning
133 - Busser til privat buskørsel (afgiftsfritaget efter tidligere lovgivning)
134 - Busser, der anvendes af plejehjem, ældrecentre og lign. institutioner
135 - Busser med reduceret sædeantal til erhvervsmæssig sygetransport
136 - Busser specielt indrettet til erhvervsmæssig transport af teater-, orkester-, film- og tv-hold.
137 - Biler specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål
140 - Daginstitutionskøretøjer
141 - Køretøjer til afprøvning af komponenter
142 - Testbiler for handicappede
143 - Arrangementer afholdt af eller sammen med den danske regering
144 - Køretøjer, som udelukkende benyttes i lukkede dyreparker
145 - Firmabiler (hovedsageligt til anvendelse i udlandet)
150 - Busser til privat buskørsel (handicapbrug)
151 - Varebiler til udlejning til valutaudlændinge
152 - Busser til køreskoler

207 - Varebiler specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål
208 - Varebiler indrettet som ledsagebil.
216 - Turistbusser
217 - Hyrevogne
218 - Limousiner
221 - Busser med lejlighedsvis reduceret sædeantal
222 - Busser med reduceret sædeantal tilhørende plejehjem og lign. institutioner
223 - Sygetransportkøretøjer
224 - Teater- og orkesterbusser
225 - Specialbusser til erhvervsmæssigt formål.
227 - Campingbiler
233 - Busser til privat buskørsel
240 - Udlændinges berigtigelse af registreringsafgift under tidsbegrænset ophold i Danmark
243 - Firmabil (bruger har hovederhverv i udenlandsk virksomhed)
245 - 50 % Registreringsafgift. Vægtafgift efter 2001-2500 kg.

301 - Told- og Momsfritagelse: Flyttegods fra ikke-EU land (1år).