De fleste store forsikringsselskaber er online i Motorregistret. Du vælger det forsikringsselskab, som du ønsker at blive forsikret igennem, og efter kort tid (ca. 10 sekunder) får du besked fra forsikringsselskabet om, at din anmodning er godkendt.

Hvis du ønsker at få din bil forsikret gennem et selskab, som ikke er online i Motorregistret, skal du have et forsikringsbevis fra forsikringsselskabet og indtaste forsikringsbevisnummeret herfra i stedet for at vælge forsikringsselskabet online.

Under menupunktet Forsikring kan forsikringsselskaber og medarbejdere i Motorstyrelsen bl.a. skifte forsikringsselskab via Skift forsikringsselskab.

 1. Klik på Forsikring og Skift forsikring.
 2. Fremsøg køretøj på registreringsnummer eller stelnummer og lås op med RAK-koder eller kontroltal.
 3. Indtast oplysninger om nuværende og nyt forsikringsselskab.
 4. Tryk på Skift forsikring.

Forsikringsselskaber kan genetablere et forsikringsansvar under Genetabler forsikring, registrere at en forsikring er ophørt under Ophør af forsikring og få et overblik over tilgange og afgange samt tekniske ændringer under Forsikringsudtræk.

En taksator kan oprette en skadesblokering på de køretøjer, som er forsikret hos det forsikringsselskab, som taksatoren er tilknyttet.

 1. Vælg Forsikring og klik på Opret skadesblokering.
 2. Fremsøg køretøj på registreringsnummer eller stelnummer og lås op.
 3. Vælg Skadesblokeringstype:
  • Køretøjet er skadesblokeret
  • Køretøjet er totalskade blokeret

 En skadesblokering kan efterfølgende ophæves under menupunktet Ophæv skadesblokering.

 1. Vælg Forsikring og klik på Ophæv skadesblokering.
 2. Vælg Ophæv skadesblokering og angiv om stelnummer er genihugget.
 3. Klik på Ophæv blokering.

Det er kun Motorstyrelsen, der kan ophæve en totalskadeblokering.