Dato for udgivelse
18 Mar 2013 10:34
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0094007
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af koks i stykker med en diameter på over 80 mm (koks 80+) med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2013/C 77/05) offentliggjort i EU-tidende C 77 af 15. marts 2013 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger på importen af koks i stykker med en diameter på over 80 mm (koks 80+)(toldtariffens pos. 2704 00 19 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2013/C 77/05).