Dato for udgivelse
18 Mar 2013 13:31
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0094942
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2013.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 237/2013 offentliggjort i EU-tidende L 74 af 16. marts 2013 fastsat referencepriser for visse fiskerivarer for fangståret 2013.

Forordningen trådte i kraft den 17. marts 2013.

Bilaget til forordning (EU) Nr. 237/2013 erstatter tillæg C til toldtariffens underbilag 2.5. Tillægget vil blive ajourført i overensstemmelse hermed og udsendt med Rettelse nr. 3 (juli 2013) som forventes udsendt ultimo juni 2013.