Dato for udgivelse
27 Mar 2013 10:29
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-00223435
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Afslutning af den delvist genoptagne antidumpingundersøgelse vedrørende importen af ethanolamin med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og om afslutning af udsløbsundersøgelsen iht. artikel 11. stk.2, og den delvise interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009.


Kommissionen har ved Rådets gennemførselsforordning (EU) nr. 285/2013 offentliggjort i EU-tidende L 86 af 26. marts 2013 afsluttet den delvist genoptagne antidumpingundersøgelse vedrørende importen af ethanolamin (toldtariffens pos. 2922 11 00 10, 2922 12 00 10 og 2922 13 10 00) med oprindelse i Amerikas Forenede Stater (US) og afsluttet udsløbsundersøgelsen iht. artikel 11. stk.2, og den delvise interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår afslutningen af den delvis optagne antidumpingundersøgelse og afslutningen af udsøbsundersøgelsen henvises til  Rådets gennmemførselsforordning (EU) nr. 285/2013.

Forodningen træder i kraft 27. marts 2013.