Dato for udgivelse
04 Apr 2013 09:31
Resumé

En ny service fra SKAT vil fremover betyde, at skatteyderne automatisk får løbende besked, hvis deres forskudsopgørelse er i ubalance i løbet af året. Målet er at sikre så korrekt en forskudsskat som muligt, understreger skatteminister Holger K. Nielsen. SKAT forventer, at initiativet næsten vil halvere danskernes restskat i løbet af få år.


SKAT har indtil nu dannet forskudsopgørelsen, eksempelvis for 2013, på baggrund af data fra forrige år. Det har så været op til den enkelte borger at opdatere opgørelsen, hvis der er sket nyt i økonomien. Det ændres nu, så skattekortet automatisk justeres, hvis der sker væsentlige ændringer i skatteydernes økonomiske forhold.

- Vi har i SKAT arbejdet målrettet gennem flere år med at reducere borgernes restskatter og de overskydende skatter, der hvert år udbetales. Med den nye service vil vi fremover automatisk løbende kunne følge, hvis der sker markante ændringer i borgernes liv, der påvirker deres økonomi - og dermed deres skattebetaling. Det kan fx være, hvis man får nyt arbejde eller køber bolig. Det giver os en unik mulighed for at justere deres skat allerede inden, at den er kommet ud af balance, siger Steffen Normann Hansen, direktør for Kundeservice i SKAT.

Initiativet, der blev gjort muligt med Skattereformen, starter op fra den 11. april i år og vil blive indfaset gradvist frem mod 2015. Fra i dag begynder SKAT med kampagnen - skat i balance - i landsdækkende tv og dagblade at gøre borgerne opmærksomme på den nye service.

- Det skal være endnu nemmere og mere overskueligt for danskerne at betale den korrekte skat. Og det skal vi hjælpe dem med, når vi har muligheden. I sommers åbnede regeringen med Skattereformen op for, at SKAT fremover løbende automatisk kan regulere danskernes forskudsopgørelser, hvis de ikke er på ret kurs. Det betyder, at mange tusind danskere fremover vil undgå at få et kedeligt skattesmæk, når året er omme, siger skatteminister Holger K. Nielsen.

Restskatterne vil næsten kunne halveres

I 2012 betalte 1,1 mio. kr. danskere 6,7 mia. kr. tilbage i skat. Det er et fald i forhold til de foregående år, men ambitionen er, at tallet skal endnu længere ned, understreger skatteministeren.

- SKAT skønner, at den nye service kan reducere restskatterne med op til 3 mia. kr. Dermed vil tallet næsten blive halveret på få år, og det mener jeg, er noget, vi virkelig kan være tilfredse med. Det er både irriterende for de mange danskere, som får et skattesmæk, at de ikke har fået rettet deres forskudsopgørelse, og samtidig er det administrativt bøvlet og ressourcetungt for SKAT, hvis mange milliarder enten skal efteropkræves eller betales tilbage, siger Holger K. Nielsen. 

En undersøgelse fra TNS Gallup foretaget for Skatteministeriet viser, at hele 88 pct. af danskerne gerne vil have, at SKAT løbende regulerer deres forskudsopgørelse.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion, telefon 72 37 09 00, eller Skatteministeriets pressefunktion, telefon 72 22 23 24

 

Fakta:

  • I 2012 betalte 1,1 mio. danskere restskat. Det samlede beløb var 6,7 mia. kr., hvilket svarer til 6.100 kr. pr. person i gennemsnit.
  • SKAT skønner, at restskatterne med den nye service vil falde med op til 3 mia. kr. Der er således tale om tæt på en halvering af restskatten, når initiativet er fuldt implementeret i 2015.
  • En undersøgelse fra TNS Gallup viser, at danskerne bakker op om, at SKAT i højere grad assisterer med skatten. Hele 88 pct. ønsker, at SKAT løbende hjælper med at få sørge for, at forskudsopgørelsen er korrekt, hvis der er brug for det.
  • SKATs nye kampagne - skat i balance - kører fra 4. april, bl.a. i landsdækkende tv og i dagbladene.
  • Den nye service sættes i gang 11. april, hvor omkring 1 mio. danskere vil få et servicetjek og modtager forslag til en ny forskudsopgørelse - på baggrund af årsopgørelsen for 2012. I 2014 og 2015 rulles servicen ud, sådan at SKAT automatisk løbende kan servicere danskernes forskudsopgørelse.