Dato for udgivelse
05 Apr 2013 09:58
Til
Importører mv.
Sagsnummer
12-0170884
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførselsforordning (EU) nr. 467/2010 over for importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af silicium afsendt fra Taiwan, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan eller ej.


Rådet har ved Gennemførselforordning (EU) nr. 311/2013, offentliggjort i EU - Tidende L 95 af 5. april 2013, udvidet den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførselsforordning nr. 467/2010 over for importen af silicium med oprindelse i Foldkerepublikken Kina (CN), til også at omfatte importen af silicium (toldtariffens pos. 2804 69 00 20) afsendt fra Taiwan (TW), uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan eller ej.

Den udvidede told opkræves ved import fra Taiwan, uanset om varen er angivet ned oprindelse i Taiwan eller ej, der er registreret i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EU) nr. 596/2012 og artikel 13, stk. 3 og artikel 14, stk. 5, i forodning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den udvidede endelige antidumpingtold og opkrævning af endelig antidumpingtold på registrerede fortoldninger henvises til teksten i forordning (EU) nr. 311/2013.

Forordningen træder i kraft 6. april 2013