Dato for udgivelse
11 Apr 2013 13:59
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0115229
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Nye toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
11.04.2013
7019 51 00 14    ----Afsendt fra Indien 7%
15 ----Afsendt fra Indonesien 7%

 
 

7019 59 00 14 ----Afsendt fra Indien 7%
15 ----Afsendt fra Indonesien 7%

Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2013) som forventes udsendt ultimo juni 2013.