Dato for udgivelse
11 Apr 2013 14:45
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-040811
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) Nr. 791/2011 over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved import af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien og Indonesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 322/2013 offentliggjort i EU-tidende L 101 af 10. april 2013 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) Nr. 791/2011 over for importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre (toldtariffens pos. 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 og 7019 59 00 15) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN), ved import af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien (IN) og Indenosien (ID), uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår undersøgelse og registrering henvises til forordning (EU) Nr. 322/2013.

Forordningen træder i kraft den 11. april 2013.