Dato for udgivelse
15. april 2013
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
13-0118116
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Kommissionens gennemførelsesforordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklaturs kapitel 14, 21, 39, 73, 84, 85 og 90 samt Forklarende bemærkninger til KN-pos. 2707.99.91 og 2707.99.99, 9004 og 9506.69.90.


Kommissionen har den 19. marts 2013 vedtaget følgende forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

 • Forordning (EU) nr. 273/2013 vedrørende tarifering

under pos. 8423.10.90 af et elektronisk apparat (en "kropsammensætningsanalysator") med et display,

under pos. 9031.80.38 af elektronisk apparat (en "kropssammensætningsanalysator") i form af en personvægt med et display og

under pos. 9031.80.38 af et elektronisk apparat (en "kropssammensætningsanalysator") med en vejeenhed og en søjle, hvor der på toppen er en kontroltavle med et display.

 • Forordning (EU) nr. 274/2013 vedrørende tarifering under pos. 8529.90.92 af et farve-LCD (liquid crystal display) skærmmodul.
 • Forordning (EU) nr. 275/2013 vedrørende tarifering under pos. 8548.90.90 af et LCD (liquid crystal display) modul.
 • Forordning (EU) nr. 276/2013 vedrørende tarifering under pos. 3918.90.00 af et terassebræt fremstillet af trækomposit (træ og plast).
 • Forordning (EU) nr. 277/2013 vedrørende tarifering under pos. 8547.20.00 af en vare af plast med flere små åbninger. Varen er bestemt til at isolere og holde elkabler med tilslutninger eller kontaktelementer ved enderne på plads.
 • Forordning (EU) nr. 278/2013 vedrørende tarifering under pos. 7326.90.98 af en metalæske. Inden i æsken er der et let udtageligt plastindlæg, der er specielt udformet til en flaske.
 • Forordning (EU) nr. 279/2013 vedrørende tarifering under pos. 3917.39.00 af et fleksibelt rør af polyamid med et gennemsigtigt endestykke, der indvendigt er forstærket med et tyndt trådnet som en integreret del af røret.

Disse forordninger er offentliggjort i EU-Tidende L 84 af 23. marts 2013 og trådte i kraft den 8. april 2013.

Kommissionen har endvidere den 8. april 2013 vedtaget følgende forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

 • Forordning (EU) nr. 327/2013 vedrørende tarifering under pos. 1404.90.00 af en vare i form af ruller som består af tørrede gråbynkeblade (Artemisia vulgaris) og andre tørrede urter (fx salvie).
 • Forordning (EU) nr. 328/2013 vedrørende tarifering under pos. 2106.90.92 af en vare i pulverform bestående af calciumkarbonat og stivelse.

Disse forordninger er offenliggjort i EU-Tidende L 102 af 8. april 2013 og træder i kraft den 28. april 2013.

Kommissionen har også offenliggjort en berigtigelse til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1144/2012 af 28. november 2012 om tarifering af varer i pos. 2309.90.96 i den kombinerede nomenklatur. Berigtigelsen er offentgjort i EU-Tidende L 84 af 23. marts 2013. Berigtigelsen vedrører kun den danske tekst.

Herudover har Kommissionen offentliggjort følgende Forklarende Bemærkninger til KN:

 • Til pos. 9506.69.90 har Kommissionen den 22. marts 2013 i EU-Tidende C 83 offentliggjort en Forklarende Bemærkning for "anti-stressbolde", hvor det fastslås, at underpostionen også omfatter "anti-stressbolde".
 • En ny Forklarende Bemærkning til pos. 9004 for briller og lignende varer, korrigerende, beskyttende eller andet. Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 83 af 22. marts 2013.
 • Den eksisterende bemærkning i pos. 2707.99.91 og 2707.99.99 vedrørende tunge olier (bortset fra rå olier) fremstillet ved distillation af højtemperaturtjære eller lignende produkter udgår og erstattes af en ny Forklarende Bemærkning. Teksten er offentliggjort i EU-Tidende C 96 af 4. april 2013.

En bindende tariferingsoplysninger (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en forordning eller en forklarende bemærkning kan dog fortsat benyttes i en perioden på 3 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen

Tariferingscentret