Her kan du læse om de andre typer operatører, der har adgang til Motorregistret, og hvilke krav du skal opfylde for at få adgangen.

Hvis din virksomhed er registreret efter registreringsafgiftsloven, kan du søge om denne adgang til Motorregistret.

Adgangen omfatter mulighed for at:

 • Erklære køretøjer egnet til registrering
 • Fastsætte registreringsafgift
 • Danne og godkende månedsregnskaber

Hvis din virksomhed har et gyldigt CVR-nummer og handler med køretøjer, kan du søge denne adgang til at erklære køretøjer egnede til registrering i Motorregistret.

Bliver din virksomhed godkendt af Færdselsstyrelsen til at syne køretøjer, får du automatisk denne adgang til Motorregistret. Du skal altså ikke søge gennem den almindelige ansøgningsproces og modtager ingen bekræftelse eller tilslutningsaftale fra Motorstyrelsen.

Adgangen omfatter mulighed for at:

 • Syne køretøjer
 • Oprette køretøjer
 • Indberette og ændre tekniske specifikationer på køretøjer

Hvis du også ønsker at få adgang til Motorregistret som nummerpladeoperatør, skal du søge herom gennem den almindelige ansøgningsproces. Du kan læse mere på siden Krav til nummerpladeoperatører.

Hvis din virksomhed er godkendt af Trafikstyrelsen som importør, kan du søge denne adgang til Motorregistret.

Adgangen omfatter mulighed for at:

 • Oprette køretøjer
 • Erklære køretøjer egnet til registrering

Hvis din virksomhed er momsregistreret som autoreparationsværksted eller detailhandel med biler eller campingvogne, kan du søge denne adgang til at erklære synsfri sammenkobling i Motorregistret.

Hvis din virksomhed er godkendt til miljørigtig skrotning og ikke har gæld til staten, kan du søge denne adgang til at afmelde køretøjer i Motorregistret.

Hvis din virksomhed har en storkundeaftale som leasingselskab med Motorstyrelsen, kan du søge denne adgang til Motorregistret.

Adgangen omfatter mulighed for at:

 • Oprette og ophæve leasingaftaler
 • Ejer-/brugerskifte

Du kan få mere at vide om storkundeordningen ved at skrive en mail med emnet Leasing - orientering og storkundeordning til motorekspedition@motorst.dk.

Hvis din virksomhed er godkendt til at tegne lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer, kan du søge denne adgang til Motorregistret.

Adgangen omfatter mulighed for at:

 • Tegne forsikring
 • Etablere forsikringsophør
 • Oprette og ophæve skadesblokering
 • Skifte forsikring
 • Afmelde køretøjer

Hvis din virksomhed har et væsentligt behov for at fremsøge ejer- og brugeroplysninger på konkrete køretøjer (fx parkeringsselskaber eller kommuner), kan du søge denne adgang til Motorregistret.

Adgangen kan gives til ansøgere efter en konkret vurdering. Det er en betingelse, at virksomheden opfylder kravene i Køretøjsregistreringsloven (med senere ændring) og bekendtgørelsen hertil (med senere ændring).

Vær opmærksom på, at du kun får adgang til at fremsøge oplysninger i Motorregistret, og altså ikke til at foretage ændringer på køretøjer mv.

Din virksomhed kan få adgang til et statistikudtræk af alle offentlige (tekniske) oplysninger i Motorregistret.

Hent udtrækket her (ftp://dmr-ftp-user:dmrpassword@5.44.137.84)

Udtrækket opdateres ugentligt, normalt mandag morgen.

Teknik

 • Statistikudtrækket tilgås på FTP-server.
 • Tilbagemeldinger lyder, at Winrar (64-bit) er at foretrække på Windows, men det kan være forskelligt fra bruger til bruger. 
 • Vi anbefaler i øvrigt 64-bit software generelt, da udtrækket er meget stort.
 • Hvis I bliver bedt om at angive brugernavn og adgangskode, er de:
  • Brugernavn: dmr-ftp-user
  • Adgangskode: dmrpassword

Andet

 • Det er ikke muligt at få lavet særudtræk af bestemte oplysninger.
 • Det koster ikke noget at anvende udtrækket.
 • Motorstyrelsen yder ikke support på brug af statistikudtrækket.
 • Motorstyrelsen kan ikke garantere, at opdateringerne finder sted, så udtrækket bør ikke bruges i forretningskritiske processer.